05 Nov 2016

ComceptCon 2016: Esmiuçar o Cérebro!

A ComceptCon 2016 estará dedicada ao cérebro! 19 de Novembro, no Porto.